De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn weer begonnen! Na een bewogen jaar is een frisse start ontzettend belangrijk, zowel voor jou als voor de leerlingen. Heb je weer zin om een aan nieuwe schooljaar te beginnen?

Er staat dit jaar voor leerkrachten een grotere uitdaging te wachten dan normaal. Het thuisonderwijs heeft de onderlinge verschillen tussen leerlingen groter gemaakt: de ene leerling zal wat meer ondersteuning nodig hebben dan de ander. Ook kan het zelfvertrouwen van kinderen een deuk krijgen wanneer ze merken dat het op school wat moeilijker gaat dan bij andere kinderen.

Belang van positief onderwijs

Binnen het onderwijs dringt steeds meer het besef door dat het Passend onderwijs in zijn huidige vorm kinderen onvoldoende biedt. Bovendien vraagt een samenleving die continu en snel verandert en in ontwikkeling is, om kinderen die daar op voorbereid zijn. Het is daarom van belang om de kinderen weerbaar en flexibel te maken.

Hoe vind je hier een balans in en zorg je voor een positieve leeromgeving voor de kinderen? De trainingen van Positief Onderwijs kunnen hierbij helpen! Hoe? Positief Onderwijs is de mindset, waarbij je door anders organiseren ruimte creëert om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden! Vanuit persoonlijk meesterschap bouwen we aan een positieve en gezamenlijke mindset van het team zodat de school een ontwikkelplek voor alle betrokkenen wordt.