Situaties in de klas herkennen

Situaties in de klas herkennen

In de eerste weken van het schooljaar wordt het fundament voor de rest van het jaar gelegd. Iedereen moet weer wennen aan het nieuwe ritme, en vaak heeft dit wat tijd nodig. Dit jaar vormt daar geen uitzondering op: er zijn zelfs extra aandachtspunten om op te letten in de klas. De coronacrisis en het thuisonderwijs hebben een aantal gevolgen gehad, die in de klas op onderstaande wijze tot uiting kunnen komen:

Inhoud

  • Leerlingen zijn een ander dagritme gewend en hebben moeite om zich lange tijd te concentreren
  • De basisregels in de klas zijn niet meer zo duidelijk voor iedereen
  • Leerlingen ervaren spanningen door de coronacrisis en maken een eenzame/sombere indruk
  • Het zelfvertrouwen in het eigen vermogen om taken uit te voeren is minder dan voorheen bij sommige leerlingen

Belang van welbevinden

In alle bovenstaande gevallen geldt dat er eerst aandacht besteedt moet worden aan het welbevinden van de leerlingen voordat ze zich kunnen gaan ontwikkelen. Dat houdt in dat het gevoel en de verwachtingen van het schooljaar van de leerlingen in kaart gebracht moet worden. Positief Onderwijs Nederland heeft het KOBWEB ontwikkeld, waarmee kinderen zelf op een rij zetten en laten zien hoe het is gesteld met hun leven en welbevinden. De resultaten kunnen vervolgens worden gebruikt als voorbereiding op een gesprek met een leerkracht. De tool kan ook ingezet worden om een beeld te krijgen van de groei, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jongeren in brede zin.